Bose Soundtouch – Adatkezelési politika

A SoundTouch Interface termék számához kattintson a Beállítások > Névjegy > SoundTouch alkalmazás adatai menüpontokra.

ADATKEZELÉSI POLITIKA A BOSE SOUNDTOUCH TERMÉKEKHEZ
BEVEZETÉS ÉS ADATKEZELÉSI ALAPELVEK

A Bose Corporation elkötelezett célja a személyes adatok védelme. Ügyfeleink iránti tiszteletünkből fakadóan alapvető fontosságúnak tartjuk annak ismertetését, hogy a Bose milyen személyes vagy egyéb információkat gyűjt Önről, hogyan használja és osztja meg ezeket az adatokat, illetve milyen lépéseket tehet Ön az adatok felhasználásának és megosztásának korlátozása érdekében. Kérjük, olvassa el ezt az adatkezelési politikát, amely ismerteti a SoundTouch (TM) rendszerekkel, illetve a SoundTouch számítógépes szoftverrel és mobilalkalmazásokkal (együttesen: "a szoftverekkel") kapcsolatos információk gyűjtését, használatát és megosztását.

Az adatkezelési politikában leírtaknak megfelelően az Ön személyes és egyéb adatainak kezelését és feldolgozását az amerikai Bose Corporation vállalat végzi, amelynek székhelye: The Mountain, Framingham, Massachusetts, 01701.

A Bose a SoundTouch rendszer megfelelő működése és szervizelése érdekében meghatározott információkat gyűjt Önről a SoundTouch rendszeren és szoftveren keresztül. Az összegyűjtött információkat a Bose és Ön között történő kapcsolattartásra, vállalatunk ügyviteli céljaira, valamint az alábbiakban ismertetett egyéb célokra is felhasználjuk.

A négyzet bejelölésével vagy a gomb megnyomásával és a SoundTouch rendszer és szoftver telepítésének folytatásával hozzájárul személyes és egyéb adatainak a jelen dokumentumban leírtak szerinti gyűjtéséhez, felhasználásához és megosztásához. Ha nem ért egyet a jelen dokumentumban foglalt feltételekkel, ne folytassa a SoundTouch rendszer telepítését, hanem forduljon a Bose vállalathoz.

A SoundTouch rendszer és szoftver használata során – az alábbiakban részletesen ismertetett módon – számos műszaki információt gyűjtünk, beleértve az Ön rendszerének IP-címét és azonosítóját. Az adatgyűjtés a rendszer használatára és az elért tartalomra vonatkozó információkra is kiterjed, vagyis regisztráljuk az Ön SoundTouch rendszerének előbeállításain tárolt tartalmat és a SoundTouch lejátszási előzményeket is (például a legutoljára hallgatott rádióállomásokat, lejátszási listákat, előadókat, albumokat, zeneszámokat és podcastokat).

IP-címe alapján arról is gyűjtünk információt, hogy hol használja a SoundTouch rendszert. Ezeket az információkat a rendszer minden egyes használata alkalmával elemezzük, hogy Ön mindig az aktuális tartózkodási helyének megfelelő tartalmat tudja elérni. Fontos azonban Önnek tudnia, hogy a tartózkodási helyéről gyűjtött adatokat nem tároljuk, és nem követjük nyomon az Ön mozgását.

Az általunk gyűjtött információkat más online vagy offline forrásokból kapott személyes és egyéb információkkal egészíthetjük ki. Ezeket az információkat elküldhetjük és tárolhatjuk a Bose Amerikai Egyesült Államokban vagy más országban elhelyezett adatbázisaiban (beleértve a felhőben elérhető adatbázisokat is), vagy megoszthatjuk a világ bármely pontján található Bose-leányvállalatokkal, Bose-márkakereskedőkkel és a Bose termékek viszonteladóival, az általunk felhatalmazott, megbízható külső szolgáltatókkal vagy zenelejátszás-szolgáltatókkal, illetve más tartalomszolgáltatókkal.

Az Ön hozzájárulásával mi, a Bose leányvállalatai és a Bose-termékek hivatalos márkakereskedői felhasználhatják (vagy megoszthatják megbízható szolgáltatóval) az Ön adatait arra, hogy marketingcélú üzeneteket küldjenek a Bose vagy harmadik felek olyan termékeiről vagy szolgáltatásairól, amelyek érdekelhetik Önt. Erre vonatkozó beleegyezését a SoundTouch fiók létrehozása során adhatja meg, illetve utasíthatja vissza.

 

Az alábbiakban leírtaknak megfelelően a SoundTouch rendszert kvázi anonim módon is feltelepítheti és beállíthatja, de ebben az esetben nem fogja megkapni a termékfrissítésekkel kapcsolatos fontos értesítéseket és a Bose által küldött egyéb üzeneteket. A rendszer megfelelő működéséhez szükséges adatokat (beleértve az IP-címet és az előbeállításokkal kapcsolatos információkat) így is gyűjteni fogjuk, de ezeket az információkat nem fogjuk tudni hozzárendelni az Ön személyéhez.

 

Az adatvédelmi törvényeknek megfelelően Ön betekinthet az általunk Önnel kapcsolatosan gyűjtött adatokba, módosíthatja ezeket és/vagy kérheti ezek törlését. Ha szeretné visszavonni bizonyos adatok feldolgozására vonatkozó beleegyezését, forduljon hozzánk a Kapcsolat oldalon megadott telefonszámon, vagy küldjön e-mailt a privacyandsecurity@bose.com címre.

A jelen dokumentum a SoundTouch rendszereken és szoftvereken keresztül gyűjtött adatokra vonatkozik; a Bose Corporation egyéb ügyféltevékenységeit a http://global.bose.com címen megtekinthető további dokumentumok szabályozzák. A jelen dokumentumban a "„személyes adatok”" alatt a személyes azonosításra alkalmas adatokat értjük, mint például a név vagy az e-mail-cím.

SZEMÉLYES ÉS EGYÉB ADATOK GYŰJTÉSE

Az adatgyűjtés elsődleges célja a rendszer megfelelő működésének és szervizelésének elősegítése (lásd alább: "„A személyes és egyéb adatok felhasználása”"). Ön elfogadja, hogy a számítógépére, táblagépére vagy mobil eszközére telepített SoundTouch (TM) szoftveren keresztül számos adatot kaphatunk és rögzíthetünk Önről. Ön elfogadja továbbá, hogy a SoundTouch rendszeren keresztül adatgyűjtést végezhetünk.

Az adatgyűjtés során személyes adatokat és egyéb információkat is gyűjthetünk, mint például:

Műszaki információk, beleértve:
· Az internetkapcsolat típusa és sebessége
· A SoundTouch rendszerek és szoftveralkalmazások listája
· A SoundTouch termék firmware verziója vagy verziói, MAC-címe(i), IP-címe(i) és a Wi-Fi(R) jelek erőssége
· A SoundTouch szoftverek verziója vagy verziói
· Az IP-cím alapján meghatározható tartózkodási hely (ezeket az információkat a SoundTouch rendszer minden egyes használata alkalmával elemezzük, hogy Ön mindig az aktuális tartózkodási helyének megfelelő tartalmat tudja elérni, de az adatokat nem tároljuk, és nem követjük nyomon)
· A SoundTouch szoftver futtatásához használt számítógép, táblagép vagy mobil eszköz operációs rendszere és/vagy az eszköz típusa
· E-mail beállítások
· A SoundTouch szoftverhez használatos jelszó (ez az információ a "biztonsági kódolás" miatt sem a Bose, sem másik fél számára nem érhető el eredeti formájában)

Tartalommal és felhasználással kapcsolatos információk, beleértve:
· A SoundTouch rendszer előbeállításain tárolt tartalmak
· A SoundTouch rendszer lejátszási előzményeinek és tartalmának adatai, melyek közé tartoznak a legutoljára hallgatott rádióállomások, lejátszási listák, előadók, albumok, zeneszámok és podcastok.
· A SoundTouch rendszer és szoftver használatára és a lejátszott tartalomra vonatkozó minták (beleértve a rendszer használatának és a különböző tartalmak átvitelének időtartamát és időpontjait)
Hitelesítési adatokat tartalmazó · Szolgáltatási "„kulcsok”", melyek lehetővé teszik a harmadik fél által fejlesztett tartalom zökkenőmentes átvitelét a SoundTouch rendszerre
· A digitális jogkezelést lehetővé tevő tranzakciós információk

Név (ha megadta)
Elérhetőségi adatok: - Postacím (ha megadta) – E-mail cím

Ön elfogadja, hogy ezeket az információkat a Bose egy vagy több adatbázisában (a felhőadatbázisokat is beleértve) illetve a Bose nevében eljáró harmadik fél által üzemeltetett adatbázisban tárolja. Ezek az adatbázisok az Egyesült Államokban vagy az Ön lakhelyétől eltérő más ország területén találhatók.

A SoundTouch rendszert kvázi anonim módon is beállíthatja és telepítheti; ehhez adjon meg egy egyszer használatos vagy akár nem létező e-mail címet, és a regisztrációs folyamat során a név, cím és egyéb személyes adatok mezőiben ne a valódi adatait adja meg. Kérjük, vegye figyelembe, hogy nem létező e-mail cím megadása esetén nem fogja megkapni a termékfrissítésekkel kapcsolatos értesítéseket. A Bose ebben az esetben is automatikusan gyűjteni fogja és az Ön fiókjához rendeli a fent felsorolt adatokat (IP-cím, lejátszási előzmények), mivel ezek szükségesek a rendszer megfelelő működéséhez és szervizeléséhez, de a Bose nem fogja tudni ezeket az adatokat az Ön személyéhez kapcsolni.

A SoundTouch rendszer telepítése során a szoftvert a Bose weboldaláról, vagy egy harmadik fél által üzemeltetett alkalmazásforgalmazó áruházból töltheti le. A Bose weboldala az online forgalmat nyomon követő módszereket (köztük ún. sütiket) alkalmaz. A letöltő oldalról és a Bose más weboldalairól történő adatgyűjtést vállalatunk online adatkezelési politikája szabályozza (az alábbiakban leírtak szerint). A Bose letöltő oldalával kapcsolatos további információkért kattintson az "„Adatkezelési politika”" hivatkozásra a http://www.bose.com/soundtouch_app címen. Ha a SoundTouch szoftvert egy harmadik fél által üzemeltetett alkalmazásforgalmazó áruházból töltötte le, az Ön adatainak gyűjtésére, felhasználására és megosztására vonatkozó részletes tudnivalókért kérjük, olvassa el az adott fél adatkezelési politikáját. Ha zeneszolgáltatást vagy más tartalomszolgáltatást vesz igénybe SoundTouch rendszerén, kérjük, tanulmányozza az adott szolgáltatás adatkezelési politikáját is.

A SZEMÉLYES ÉS EGYÉB ADATOK KIEGÉSZÍTÉSE

Ön hozzájárul ahhoz, hogy a jelen dokumentumban meghatározott célok érdekében az általunk a SoundTouch (TM) rendszeren és szoftveren keresztül gyűjtött személyes vagy egyéb információkat más online vagy offline forrásokból kapott személyes és egyéb információkkal egészítsük ki. Például: a SoundTouch információkat kiegészíthetjük a weboldalunkon vagy az Önnel folytatott telefonos vagy e-mailes kommunikációból összegyűjtött információkkal.

Az Önről rendelkezésre álló személyes vagy egyéb adatokat konkrétan a következő forrásokból származó információkkal egészíthetjük ki:

A velünk folytatott kommunikáció és ügyintézés során megszerzett adatokkal (beleértve a weboldalainkon, áruházainkban, különleges rendezvényeinken, telefonon, levélben és e-mailen megszerzett információkat)

A weboldalakon végzett tevékenységek nyomon követésére szolgáló alkalmazások által szolgáltatott adatokkal (a részletes tudnivalókért kérjük, tekintse meg a Bose online adatkezelési politikáját a http://global.bose.com címen)

Leányvállalataink, hivatalos márkakereskedőink és a Bose-termékek viszonteladói illetve egyéb harmadik felek által szolgáltatott adatokkal

Az Ön által beküldött űrlapok és kérdésekből származó adatok

Ön elfogadja, hogy az általunk gyűjtött és a SoundTouch adatokkal kiegészített információk a következőket tartalmazhatják:

Név, cím, telefonszám és e-mail cím

Számlázási adatok, azaz: szállítási és számlacím, hitelkártya vagy betéti kártya száma, ellenőrző szám, lejárat dátuma

A nálunk vásárolt termékekre vagy más kapcsolat-felvételi alkalmakra vonatkozó információk (pl. felmérésekben való részvétel, vevőszolgálati tevékenységek)

Online böngészési adatok (a részletekért tekintse meg a Bose online adatkezelési politikáját)

Egyéb olyan adatok, amelyeket az ügyfél beleegyezésével gyűjtünk, illetve amelyek gyűjtését a törvény lehetővé teszi vagy megköveteli

A fentiek értelmében a SoundTouch rendszeren és szoftvereken kívüli forrásokból szerzett személyes és egyéb adatok gyűjtését, felhasználását és megosztását a Bose további adatkezelési politikái (illetve az Ön által az adott politikák keretén belül választható adatkezelési lehetőségek) szabályozzák. További információkért kérjük, látogasson el a http://global.bose.com oldalra. Ha a fenti dokumentumok és a jelen tartalmak között ellentmondás áll fenn, akkor a dokumentum rendelkezései az irányadók.

SZEMÉLYES ÉS EGYÉB ADATOK FELHASZNÁLÁSA

Elsődleges célunk, hogy a SoundTouch (TM) rendszeren és szoftveren keresztül történő személyes és egyéb adatok gyűjtésével biztosítsuk a SoundTouch rendszer megfelelő működését és szervizelését. Az összegyűjtött információkat a Bose és Ön között történő kapcsolattartás fejlesztésére és vállalatunk ügyviteli céljaira használjuk. Ön egyetért azzal, hogy az adatait felhasználhatjuk ezekre a célokra, beleértve a következőket:

A SoundTouch rendszer megfelelő működése és szervizelése

Az Ön által kért szolgáltatások biztosítása, beleértve a SoundTouch rendszeren keresztül vagy azzal kapcsolatban igénybe vett szolgáltatásokat (pl. online zenehallgatás)

Az Ön által kezdeményezett vásárlási vagy egyéb tranzakciók lebonyolítása

Az Ön által kért információk megadása, hatékonyabb és pontosabb ügyfélszolgálati szolgáltatások nyújtása

Fontos termékfrissítések, használati tanácsok és egyéb információk küldése a SoundTouch termékkel és a rajta keresztül elérhető tartalommal kapcsolatosan

Termékeink, szolgáltatásaink vagy weboldalaink javítása, fejlesztése

Elemzés, marketingkutatás vagy jelentések készítése

A megfelelő biztonság elérése, illetve a műszaki problémák megoldása

Idézések, bírósági határozatok teljesítése, jogi eljárásokban való részvétel, vagy jogos érdekünk érvényesítése illetve saját védelmünk ellátása jogi keresetekben

Egyéb, Ön által engedélyezett, vagy a hatályos törvények által megengedett, illetve előírt célok (lásd például alább: " „Marketing és adatvédelmi lehetőségek”")

A SZEMÉLYES ADATOK MEGOSZTÁSÁNAK OKA ÉS MÓDJA

Ön hozzájárul ahhoz, hogy a Bose megossza az Ön személyes és egyéb adatait egy harmadik féllel, az alábbiak szerint:

A Bose leányvállalataival, hivatalos márkakereskedőivel és a Bose-termékek viszonteladóival, valamint olyan megbízható külső szolgáltatóval, amely segítséget nyújt a hatékony ügyfélszolgálati tevékenységek ellátásában

Online zenei és egyéb tartalomszolgáltatókkal, hogy az adott tartalom elérhető legyen a SoundTouchTM rendszeren keresztül

A Bose leányvállalataival, hivatalos márkakereskedőivel és a Bose-termékek viszonteladóival, valamint olyan megbízható külső szolgáltatóval, amely vállalatunk nevében eljárva segítséget nyújt az Ön által kezdeményezett vásárlás, szolgáltatáskérés vagy tranzakció lebonyolításában

Olyan megbízható külső szolgáltatóval, amely segítséget nyújt üzletviteli tevékenységeinkben, valamint cégünk megbízásából tárolja, kezeli, védi és elemzi az adatokat

A jelenlegi és potenciális üzleti partnerek tájékoztatására a SoundTouch rendszer használatáról és a rendszerrel elérhető szolgáltatásokról, de az adatokat csak összesítve vagy személyes információk azonosításra alkalmatlan formában bocsátjuk rendelkezésre

Idézések, bírósági határozatok teljesítése, jogi eljárásokban való részvétel, vagy jogos érdekünk érvényesítése illetve saját védelmünk ellátása jogi keresetekben

Ha úgy ítéljük meg, hogy az adatok megosztása elengedhetetlen valamilyen illegális tevékenység, gyanítható visszaélés, biztonsági sérülékenység, vagy bárki testi épségét potenciálisan fenyegető helyzet, illetve a feltételeink megsértésének kivizsgálásához, megelőzéséhez vagy azzal kapcsolatos intézkedések meghozatalához

Törvényi lehetőségek és kötelezettségek

A Bose kizárólag az Ön beleegyezésével, az alábbiakban ismertetett módon osztja meg az adatait marketing célokra.

MARKETING ÉS ADATVÉDELMI LEHETŐSÉGEK

Személyes adatainak marketing célokra történő felhasználását és másokkal történő megosztását Ön határozhatja meg. A Bose kizárólag az Ön beleegyezésével használja fel az adatait marketing célokra. Adatainak marketing célra történő felhasználását a SoundTouch (TM) fiók létrehozása során adhatja meg, illetve utasíthatja vissza. Ha beleegyezik abba, hogy a Bose marketing üzeneteket küldjön Önnek, akkor elfogadja az alábbiakat:

Mi, a Bose leányvállalatai és a Bose-termékek hivatalos márkakereskedői felhasználhatjuk az Ön személyes adatait arra, hogy e-mailben vagy postai levélben tájékoztatást küldjünk az Önt érdeklő termékekről, szolgáltatásokról, akciókról, különleges rendezvényekről vagy egyéb témákról.

Mi, a Bose leányvállalatai és a Bose-termékek hivatalos márkakereskedői felhasználhatjuk az Ön személyes adatait arra, hogy személyre szabott tartalmat és reklámanyagokat (például a Bose vagy harmadik fél termékeivel vagy szolgáltatásaival kapcsolatos hírleveleket és promóciós tájékoztatásokat) küldjünk Önnek. Arra törekszünk, hogy olyan tartalmat juttassunk el Önnek, amelyet hasznosnak és/vagy érdekesnek fog találni; például: e-mailben tájékoztatjuk egy új SoundTouch termék megjelenéséről, vagy elküldjük a termék prospektusát.

Személyes adatait átadhatjuk egy megbízható külső szolgáltatónak, amely a Bose nevében eljárva segíti cégünk marketing tevékenységét, például a Bose promóciós e-mail programjának és online hirdetéseinek adminisztrációját.

A SoundTouch rendszer vagy szoftver keretében gyűjtött személyes adatokat nem adjuk át más külső feleknek vagy Bose-termékek viszonteladóinak olyan célra, hogy azokat saját termékeikkel vagy szolgáltatásaikkal kapcsolatos marketing tevékenységekre használják fel.

Ha hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait a fenti célokra felhasználjuk és továbbadjuk, kérjük, jelölje be a megfelelő négyzetet a SoundTouch fiók létrehozása során. Ha később úgy dönt, hogy nem szeretne ilyen marketingcélú üzeneteket kapni, hívja fel munkatársunkat a Kapcsolat oldalon szereplő telefonszámok valamelyikén, és jelentse ki, hogy nem akarja, hogy cégünk a továbbiakban erre a célra felhasználja, illetve továbbadja személyes adatait.

Meghatározhatja továbbá, hogy milyen adatvédelmi előírások vonatkozzanak a nekünk elküldött információkra (pl. egy tranzakció során vagy egy rendezvény regisztrációs űrlapján beküldött adatokra). Minden marketingcélú e-mailünk tartalmaz egy hivatkozást, amellyel leiratkozhat ezekről az üzenetekről.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy kérésétől függetlenül bizonyos információkat a törvény által engedélyezett vagy előírt módon továbbra is felhasználhatunk és megoszthatunk másokkal. Például: nem iratkozhat le bizonyos rendszerüzeneteket tartalmazó e-mailekről. Ha ilyen üzeneteket sem szeretne kapni, telepítse SoundTouch rendszerét kvázi anonim módon, a fent leírtaknak megfelelően.

BIZTONSÁG

A Bose megfelelő műszaki és szervezeti intézkedésekkel garantálja az Ön személyi adatainak védelmét a véletlen vagy törvénytelen adatsérüléstől, adatvesztéstől, módosítástól, illetéktelen személyek által történő eléréstől vagy részükre történő átadástól, illetve egyéb illegális feldolgozástól, különösen abban az esetben, amikor az adatfeldolgozás hálózati adatátvitellel jár.

KÜLÖNLEGES TUDNIVALÓK AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK TERÜLETÉN KÍVÜLI ÜGYFELEK SZÁMÁRA

A jelen dokumentumban tárgyalt személyes és egyéb adatok gyűjtését és kezelését az Egyesült Államokban lévő Bose Corporation végzi. A Bose székhelyének címe: The Mountain, Framingham, Massachusetts, 01701. Ön beleegyezik abba, hogy adatait az Egyesült Államokban az itt leírt célokra feldolgozzuk. A fent leírtak szerint az Ön adatainak feldolgozását a Bose az Egyesült Államok területén vagy az Ön országától eltérő országban működő külső partnerre is bízhatja, illetve megoszthatja az Ön adatait a Bose leányvállalataival, hivatalos márkakereskedőivel vagy a Bose-termékek viszonteladóival, megbízható szolgáltatókkal és megbízható üzleti partnerekkel. Az Ön adatainak védelmét és a jelen dokumentum rendelkezéseinek betartását ésszerűen indokolt szerződéses és egyéb intézkedések garantálják, de előfordulhat, hogy az adott ország adatvédelmi törvényei eltérnek (kevésbé szigorúak) az Ön országában érvényes adatvédelmi törvényektől. Ön kifejezetten hozzájárul az adatok fent leírt átviteléhez és feldolgozásához.

Az adatvédelmi törvényeknek megfelelően Ön betekinthet az általunk Önnel kapcsolatosan gyűjtött adatokba, módosíthatja ezeket és/vagy kérheti ezek törlését. Ha szeretné visszavonni beleegyezését, forduljon hozzánk a Kapcsolat oldalon megadott telefonszámon, vagy küldjön e-mailt a privacyandsecurity@bose.com címre.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Az Egyesült Államok területén élő ügyfelek számára a jelen dokumentumra – az esetleges jogütközések ellenére is – Massachusetts állam joga az irányadó.

A jelen dokumentum esetleges módosításairól a SoundTouch (TM) szoftveren keresztül adunk tájékoztatást. Amennyiben a törvény előírja, más úton is értesítjük Önt, és/vagy hozzájárulását kérjük a módosításokhoz.

Ha bármilyen kérdés felmerül Önben, kérjük, hívja a Bose vállalatot a Kapcsolat oldalon található telefonszámon, vagy küldjön e-mailt a privacyandsecurity@bose.com címre.

Frissítve: 2013. augusztus 21.

BOSE SOUNDTOUCH ADATKEZELÉSI POLITIKA

Hatálybalépés dátuma: 2017. szeptember 20.

A Bose Corporation („Bose”) tiszteletben tartja a felhasználók magánélethez való jogát. Ez az adatkezelési politika ismerteti a SoundTouch (TM) rendszerekkel, illetve a SoundTouch számítógépes szoftverekkel és mobilalkalmazásokkal (együttesen: "„Szolgáltatások”") összefüggésben gyűjtött adatokkal kapcsolatos gyakorlatunkat. Ez az adatkezelési politika csak a Szolgáltatások révén gyűjtött adatokra vonatkozik; a Bose weboldalára vagy más Bose mobilalkalmazásra, termékre vagy szolgáltatásra nem.

A négyzet bejelölésével vagy az „Elfogadom” lehetőségre kattintva és a Szolgáltatások beállításának folytatásával Ön elfogadja az adatkezelési politikát. Amennyiben nem fogadja el az adatkezelési politika feltételeit, ne folytassa a Szolgáltatások beállítását, és vegye fel a kapcsolatot a Bose vállalattal az alábbi elérhetőségek valamelyikén.

A Szolgáltatásokon keresztül gyűjtött információkat a Bose Corporation felügyeli, amelynek székhelye az Amerikai Egyesült Államokban található. A Bose székhelyének címe: The Mountain, Framingham, Massachusetts, 01701.

Az adatkezelési politika az alábbi pontokat tartalmazza:

• Az általunk gyűjtött információk köre
• Az információ felhasználása
• Az információ megosztása
• Marketing vonatkozású beállítások
• A gyermekek magánélethez való joga
• Nemzetközi felhasználók
• Az Ön jogai
• Változások az adatkezelési politikában
• Az információ védelme
• Kaliforniai adatvédelmi jogok
• Az információ tárolásának ideje
• A Bose vállalat elérhetősége

AZ ÁLTALUNK GYŰJTÖTT INFORMÁCIÓK KÖRE

A következő módokon gyűjtünk Önről adatokat.

1. Ön által részünkre megadott adatok

A Bose többféle olyan adatot gyűjt, amelyeket közvetlenül Ön ad meg a számunkra a Szolgáltatások használata során, beleértve ebbe azt, amikor felhasználói fiókra regisztrál, kérdéseket vagy visszajelzést küld űrlapon vagy e-mailben, bejelentkezik a közösségi média-profiljával vagy ahhoz hozzákapcsolja a fiókját, termékeit regisztrálja, illetve ügyféltámogatást és műszaki segítséget kér. Az Öntől közvetlenül gyűjtött adatok fajtái:

• Név, cím, telefonszám és e-mail-cím
• Bejelentkezési adatok és jelszó
• Hangsugárzó neve
• E-mail beállítások

2. Műszaki és felhasználási adatok

A Bose vállalat és a szolgáltatóink automatikusan gyűjtenek bizonyos műszaki és felhasználási adatokat a SoundTouch rendszerről; a SoundTouch szoftverről és/vagy mobilalkalmazásról; a mobiltelefonról, táblagépről, számítógépről, vagy bármely olyan eszközről, amelyet a Szolgáltatások eléréséhez használ, a Szolgáltatások megfelelő működése és fejlesztése, illetve a felhasználói élmény egyre jobbá tétele érdekében. Ezen adatok körébe tartoznak az alábbiak:

Műszaki információk, beleértve:

• Az internetkapcsolat típusa, az IP-cím és a Wi-Fi(R) jelek erőssége
• A SoundTouch rendszerek és szoftveralkalmazások, a SoundTouch termék firmware vagy software verziói, a sorozatszámok, illetve a rendszer azonosítók listája
• A SoundTouch szoftverrel összefüggésben álló operációs rendszer és/vagy hardware modell adatok, továbbá a MAC-cím, IP-cím, SSID, vagy egyéb, számítógéppel, táblagéppel vagy mobil készülékkel kapcsolatos eszközazonosítók
• Hálózati információk, mint a hálózat típusa és szolgáltatója
• Az IP-cím alapján meghatározható általános tartózkodási hellyel (város/állam) kapcsolatos adatok. Ezeket az információkat a Szolgáltatások minden egyes használata alkalmával elemezzük, hogy Ön mindig az aktuális tartózkodási helyének megfelelő tartalmat (például a helyi rádióállomásokat) tudja elérni, de a GPS által megadott pontos adatokat nem tároljuk, és nem követjük nyomon
• Bejelentkezési fájlok és hibanaplók

Elérhetőségi adatok, beleértve:

• A SoundTouch rendszer előbeállításain tárolt tartalmak
• A SoundTouch rendszer lejátszási előzményeinek és tartalmának adatai, melyek közé tartoznak a legutoljára hallgatott rádióállomások, lejátszási listák, előadók, albumok, zeneszámok és podcastok.
• A SoundTouch rendszer és szoftver használatára és a lejátszott tartalomra vonatkozó minták (beleértve a rendszer használatának és a különböző tartalmak átvitelének időtartamát és időpontjait, a gombok lenyomását, stb.)
• Hitelesítési adatokat tartalmazó Szolgáltatási „kulcsok”, melyek lehetővé teszik a harmadik fél által fejlesztett tartalom zökkenőmentes átvitelét a SoundTouch rendszerre (például zökkenőmentesen összekapcsolják a készülékkel az Ön Spotify-fiókját, amikor a Szolgáltatásokat használja)
• A digitális jogkezelést lehetővé tevő tranzakciós információk (például a zenei tartalomszolgáltatók attól függően adnak megfelelő anyagi juttatást az előadóknak, hogy milyen gyakran hallgatják meg a számaikat)
Az ebben a szakaszban ismertetett adatok gyűjtéséhez a Bose vállalat vagy szolgáltatóink felhasználhatnak olyan webnaplókat vagy alkalmazásokat, amelyek felismerik, hogy Ön a Szolgáltatásokat használja, és adatokat gyűjtenek a Szolgáltatások használatáról. Ide tartoznak a szoftverfejlesztői készletek („SDK-k”), képpontok, parancsfájlok és egyéb nyomon követési mechanizmusok.

3. Külső felek Szolgáltatásaiból és Platformjaiból gyűjtött adatok

Ha a Szolgáltatásokon keresztül külső fél szolgáltatását vagy platformját éri el (pl. Spotify, Pandora vagy TuneIn), ezek a harmadik felek lehetővé teszik számunkra és szolgáltatóink számára többletadatok elérését és tárolását az említett szolgáltatásokkal és platformokkal való kommunikációról, amennyiben az a Szolgáltatások használatához kapcsolódik. Ha nem szeretné, hogy ezeket az adatokat megosszák, ne kezdeményezzen ilyen csatlakozást.
Ha ezen funkciókkal való kommunikáció vagy ezek használata mellett dönt, adatait közvetlenül az említett harmadik feleknek is megadhatja. Mivel ezeket a külső szolgáltatásokat nem a Bose üzemelteti, a Bose nem felelős ezen szolgáltatások tartalmáért vagy gyakorlataiért. Az Ön adatainak gyűjtésére, felhasználására és kiadására a külső felek által nyújtott szolgáltatások adatvédelmi szabályzatai, és nem ez az Adatkezelési politika vonatkozik.

4. Társvállalatoktól és független harmadik felektől gyűjtött adatok

A Bose kaphat Önre vonatkozó további adatokat – például demográfiai adatokat vagy vásárlási előzményeket – a közös tulajdonba és közös irányítás alá tartozó társvállalkozásoktól, továbbá harmadik felektől, például üzleti partnerektől, forgalmazóktól, kutatóktól és elemzőktől. Ezeket az adatokat felhasználhatjuk az általunk közvetlenül Öntől gyűjtött adatok kiegészítésére.

HOGYAN HASZNÁLJUK FEL AZ ÖN ADATAIT?

Arra használjuk fel az összegyűjtött információkat, hogy a SoundTouch rendszerek megfelelő működését és szervizelését biztosítsuk, és hogy ügyfeleink a legtöbbet tudják kihozni a Bose termékeiből és szolgáltatásaiból. Néhány példa arra, hogy mire használjuk az Ön adatait:

• Az Ön által kezdeményezett vásárlási vagy egyéb tranzakciók lebonyolítása
• Az Ön által kért szolgáltatások biztosítása, beleértve a SoundTouch rendszeren keresztül vagy azzal kapcsolatban igénybe vett szolgáltatásokat (például online zenehallgatás)
• Az alkalmazás-összeomlások és más bejelentett problémák megértése és megoldása
• A Szolgáltatások fejlesztése és a felhasználói élmény egyre jobbá tétele
• Új termékek, funkciók és szolgáltatások tesztelése és kifejlesztése, valamint meglévő termékeink, funkcióink és szolgáltatásaink egyre jobbá tétele
• Az Ön által kért információk megadása, hatékonyabb és pontosabb ügyfélszolgálati szolgáltatások nyújtása
• Fontos termékfrissítések, használati tanácsok és egyéb információk küldése a Szolgáltatásokkal és a rajta keresztül elérhető tartalommal kapcsolatban
• Elemzések, marketingtevékenységek, kutatások és jelentések elvégzése és készítése
• A termékek és szolgáltatások biztonságosabbá tétele és figyelemmel kísérése, illetve a műszaki problémák megoldása
• Az Ön beleegyezésével e-mailben, postai levélben vagy telefonhíváson keresztül tájékoztatás küldése az Önt érdeklő termékekről, szolgáltatásokról, akciókról, különleges rendezvényekről, kutatásokról és egyéb témákról
• Idézések, bírósági határozatok teljesítése, jogi eljárásokban való részvétel, vagy jogos érdekünk érvényesítése, illetve saját védelmünk ellátása jogi keresetekben

Kiegészített információk. Ön hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelési politikában kifejtett célokból a Szolgáltatásokon keresztül gyűjtött információkat más online vagy offline forrásokból kapott személyes és egyéb információkkal egészíthetjük ki, és hogy ezeket a kiegészített információkat az Adatkezelési politikában leírtaknak megfelelően felhasználhatjuk.

Összesített/anonimizált adatok. A Szolgáltatásokon keresztül gyűjtött adatokat összesíthetjük és anonimizálhatjuk. Az összesített/anonimizált adatokat bármely célra felhasználhatjuk, a teljesség igénye nélkül ideértve a kutatáshoz és marketinghez történő felhasználást, és ezeket az adatokat harmadik felekkel is megoszthatjuk, köztük reklámmegrendelőkkel, promóciós partnerekkel, potenciális üzleti partnerekkel, támogatókkal, rendezvények támogatóival, illetve másokkal.

HOGYAN OSZTJUK MEG AZ ÖN ADATAIT?

A Bose az alábbi módokon osztja meg az Ön adatait:

Társvállalatok és leányvállalatok. A gyűjtött adatokat megoszthatjuk a Bose vállalatcsoporton belül.

Szolgáltatók vagy hivatalos viszonteladók. Az Ön adataiba betekintést engedélyezhetünk olyan kiválasztott szolgáltatók számára, amelyek a szolgáltatásokat nevünkben nyújtják. Ezek a szolgáltatók többféle szolgáltatást nyújtanak számunkra, a teljesség igénye nélkül ideértve a számlázási, értékesítési, marketing, tartalom- és funkciószolgáltatási, reklámozási, elemzési, kutatási, ügyfélszolgálati, szállítási és teljesítési, adattárolási, biztonsági, csalásmegelőzési, fizetési és jogi szolgáltatások nyújtását. Ezek között a felek között jelenleg szerepelnek összeomlás- és hibaelemző szolgáltatók, mint a Crashlytics, valamint a Segmenthez hasonló szolgáltatók, amelyek lehetővé teszik számunkra az Ön Bose termékeinek az eszközéhez történő csatlakoztatását, és belső célú elemzéseket nyújtanak számunkra.

Zenelejátszási szolgáltatások. Amikor Ön a Szolgáltatásokon keresztül harmadik fél lejátszási szolgáltatásához csatlakozást kezdeményez, megosztjuk az Ön ahhoz szükséges adatait, hogy a harmadik fél által szolgáltatott tartalmat a Szolgáltatásokon le lehessen játszani (pl. az Ön bejelentkezési adatai a lejátszási szolgáltatáshoz).

A Bose vállalat és mások védelme. A Szolgáltatások használatával Ön elfogadja és beleegyezik abba, hogy a Bose vállalat az Ön adatait, beleértve, de nem kizárólagosan a felhasználói tartalmakat, elérheti, tárolhatja és megoszthatja a törvény által előírt esetekben, vagy akkor, ha biztosak vagyunk abban, hogy az adatok elérése, tárolása és megosztása valóban szükséges az alábbiakhoz: (a) jogi eljárásban való részvétel (például idézés vagy bírósági határozat); (b) a felhasználási feltételek, az adatkezelési politika vagy egyéb Önnel kötött szerződés betartatása, beleértve ezek lehetséges megsértésének vizsgálatát; (c) harmadik felek jogait megsértő tartalom megvizsgálása; (d) az Ön ügyfélszolgálati kéréseinek kezelése; és/vagy (e) a Bose vállalat, munkatársai és társvállalatai, felhasználói és/vagy a köz jogainak, vagyonának és személyes biztonságának védelme. Ebbe beletartozik a bűnüldöző szervekkel, illetve a csalásmegelőzéssel, levélszemét/rosszindulatú programok terjesztésének megelőzésével s hasonló célokkal foglalkozó cégekkel és szervezetekkel való információcsere.

Üzleti célú adatátadás. Ahogy vállalkozásunk fejlődik, vásárolhatunk, eladhatunk, vagy más vállalatokkal egyesülhetünk. Ilyen tranzakciók során (ideértve azok tervezési szakaszát, például az átvilágítást) az átadott eszközök között lehetnek felhasználói adatok is. Ha a Bose eszközei részben vagy teljes egészében harmadik félnek kerülnek eladásra vagy átadásra, az ügyféladatok (az Ön e-mail-címe is) valószínűleg részét fogják képezni az átadott üzleti eszközöknek.

Beleegyezés. Az Ön beleegyezésével harmadik felekkel is megoszthatjuk az Ön adatait.

Összesített és anonimizált adatok. A Bose időről időre összesített és/vagy anonimizált adatokat oszthat meg a Szolgáltatások használatáról, például közzétesz egy beszámolót a használati trendekről. Ez az Adatkezelési politika nem korlátozza, hogy az összesített és/vagy anonimizált információkat miként használhatjuk fel vagy oszthatjuk meg.

MARKETING TÁRGYÚ BEÁLLÍTÁSOK

Az Ön hozzájárulásával mi, a Bose leányvállalatai és a Bose-termékek hivatalos márkakereskedői felhasználhatjuk az Ön személyes adatait arra, hogy e-mailben vagy postai levélben tájékoztatást küldjünk az Önt érdeklő termékekről, szolgáltatásokról, akciókról, különleges rendezvényekről vagy egyéb témákról. Erre vonatkozó beleegyezését a SoundTouch fiók létrehozása során adhatja meg, illetve utasíthatja vissza.
Ha később úgy dönt, hogy nem szeretne ilyen marketingcélú üzeneteket kapni, ezt a választását jelezheti az e-mail-üzenetek alján lévő „leiratkozás” lehetőséggel, vagy hívjon fel minket az alább található telefonszámok egyikén. Kérjük, vegye figyelembe, hogy kérésétől függetlenül bizonyos információkat a törvény által engedélyezett vagy előírt módon továbbra is felhasználhatunk és megoszthatunk másokkal. Például: nem iratkozhat le bizonyos rendszerüzeneteket tartalmazó e-mailekről.

A GYERMEKEK MAGÁNÉLETHEZ VALÓ JOGA

A Szolgáltatások nem valóak 13 év alatti gyermekek számára, és a Bose szándékosan nem gyűjt semmilyen adatot 13 év alatti személyekről. Javasoljuk, hogy a 13–18 év közötti személyek kérjenek szülői beleegyezést, mielőtt használnák a Szolgáltatásokat, vagy bárkinek bármilyen információt küldenének magukról az interneten.

KÜLFÖLDI FELHASZNÁLÓK

Az általunk a Szolgáltatásokon keresztül gyűjtött információk az Amerikai Egyesült Államokban lévő központunkba kerülhetnek, és feldolgozásuk ott történik a jelen dokumentumban leírt célokból. A Bose ezenkívül alvállalkozásba adhatja az adatai feldolgozását, vagy egyéb módon átadhatja az adatait olyan társvállalatoknak vagy külső feleknek, amelyek az Amerikai Egyesült Államokban vagy az Ön lakóhely szerinti országától különböző más országokban találhatók. Ezen országok adatvédelmi jogszabályai különbözhetnek a lakóhely szerinti országának jogszabályaitól, és azoknál kevésbé szigorúak lehetnek. Az „Elfogadom” négyzet bejelölésével vagy erre a gombra kattintva, illetve a Szolgáltatások beállításának folytatásával Ön kifejezetten elfogadja adatainak említett átadását és feldolgozását.

AZ ÖN JOGAI

Ha többet szeretne megtudni a Szolgáltatásokon keresztül gyűjtött adatokról, vagy be kíván tekinteni azokba, illetve ki szeretné javíttatni az Önről gyűjtött adatokat, és/vagy a gyűjtött adatok törlését kéri, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba a lenti elérhetőségeken. Adatai feldolgozása ellen jogszerű okok miatt is tiltakozhat.
Egyben utasítást adhat számunkra, hogy halála esetén milyen módon tároljuk, semmisítsük meg és osszuk meg adatait, és adott esetben megadhatja, hogy halála után ezeket a jogokat ki gyakorolhatja.

VÁLTOZÁSOK AZ ADATKEZELÉSI POLITIKÁBAN

Fenntartjuk a jogot, hogy ezt az adatkezelési politikát bármikor módosítsuk a megváltozott jogszabályok, adatgyűjtési és felhasználási gyakorlatunk és a Szolgáltatások funkcióinak megfelelően, vagy a műszaki fejlődések hatására. A módosított adatkezelési politikát elérhetővé tesszük a Szolgáltatásokon keresztül, ezért érdemes rendszeresen áttekintenie az adatkezelési politikát. Ha lényeges módosítás történik az adatkezelési politikában, megfelelő módon értesítjük Önt, és a jogi követelményeknek megfelelően a frissített adatkezelési politikához is a hozzájárulását kérjük.

HOGYAN TUDJUK MEGVÉDENI AZ ÖN ADATAIT?

A Bose lépéseket teszt a felhasználók adatainak elvesztés és jogosulatlan hozzáférés, felhasználás, módosítás vagy törlés elleni védelmére. Ugyanakkor egyik biztonsági program sem tévedhetetlen, ezért nem tudjuk garantálni a felhasználók adatainak feltétlen biztonságát.

KALIFORNIAI ADATVÉDELMI JOGOK

Kalifornia törvényeinek értelmében a kaliforniai lakosok bizonyos körülmények között információt kérhetnek arról, hogy a (kaliforniai jogszabályokban meghatározott) személyes adatok egyes típusait hogyan osztjuk meg harmadik felekkel direkt marketing céljából. Ha ezzel a joggal kapcsolatban kérdései vannak, az alábbi elérhetőségeken tud velünk kapcsolatba lépni. A Szolgáltatásokon keresztül gyűjtött személyes adatokat azonban nem osztjuk meg harmadik felekkel vagy a Bose termékeinek viszonteladóival saját marketingcéljaikra vagy szolgáltatásnyújtási célból.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a Szolgáltatások nem ismerik fel a böngészőből érkező nyomon követést tiltó jelzéseket vagy hasonló mechanizmusokat és azokra nem is reagálnak, mivel az internetes ágazatban jelenleg folyik a munka a nyomon követés tiltásával kapcsolatos szabványokon, azok végrehajtásán és a megoldásokon.

MENNYI IDEIG TÁROLJUK AZ ÖN ADATAIT?

Adatait az ebben az adatkezelési politikában ismertetett célok megvalósításáig szükséges ideig tároljuk, amennyiben a jogszabályok hosszabb megőrzési időt nem engedélyeznek, illetve nem írnak elő.

A BOSE VÁLLALAT ELÉRHETŐSÉGEI

Ha szeretne velünk kapcsolatba lépni, vagy bármilyen kérdése vagy panasza van az adatkezelési politikával kapcsolatban, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba az alábbi elérhetőségek egyikén:

• E-mail-cím – privacyandsecurity@bose.com
• Vagy hívjon minket a http://worldwide.bose.com/soundtouch_contact_us oldalon található telefonszámon.