új termékeinket! ">Fedezze fel új termékeinket!
Üzletek

A Bose SMS-használati feltételei

Utoljára frissítve: 2022. május 25.

MEGJEGYZÉS: HA ÖN AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBELI LAKOS, A JELEN FELTÉTELEK A HASZNÁLATI FELTÉTELEK 12. PONTJÁBAN LEÍRT KÖTELEZŐ VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI ELJÁRÁS ÉS CSOPORTOS KERESETRŐL VALÓ LEMONDÁS HATÁLYA ALÁ TARTOZNAK. ENNEK ÉRTELMÉBEN KÖVETELÉSEIT KÖTELEZŐ EREJŰ EGYÉNI VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI ELJÁRÁSNAK KELL ALÁVETNIE, KIVÉVE, HA A HASZNÁLATI FELTÉTELEK 12.8 SZAKASZÁBAN LEÍRTAK SZERINT KILÉP EBBŐL.

Azzal, hogy Ön regisztrál, vagy más módon beleegyezik abba, hogy SMS-üzeneteket kapjon a Bose-tól vagy a Bose nevében, vagy más módon megadja telefonszámát a Bose-nak, Ön elfogadja a jelen SMS-használati feltételeket („SMS-használati feltételek”), valamint a Bose használati feltételeit és adatvédelmi szabályzatát, amelyek hivatkozásként szerepelnek a jelen dokumentumban, és az itt megadott hivatkozásokon megtekinthetők. Az SMS-használati feltételek szabályozzák a Bose (együttesen „Bose”, „mi”, illetve ezek ragozott alakjai) és az SMS-szolgáltatóink által biztosított és kézbesített szöveges üzeneteket.


Csatlakozás

A Bose bármely szöveges üzenetküldő programjához való csatlakozással Ön kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Bose-tól vagy a Bose nevében az Ön által megadott mobiltelefonszámra automatikus telefonhívó rendszer segítségével küldött, tranzakciós, működési, információs és ismétlődő marketingcélú SMS-üzeneteket kapjon. Az Ön által kapott szöveges üzenetek száma attól függ, hogy Ön a Bose melyik szöveges üzenetküldő programjára iratkozik fel. Az SMS-ek fogadásához való hozzájárulás nem feltétele semmilyen áru vagy szolgáltatás megvásárlásának. Előfordulhat, hogy nem minden mobilszolgáltatóhoz tudjuk eljuttatni az üzeneteket. A Bose és valamennyi mobilszolgáltató nem vállal felelősséget a késedelmes vagy nem kézbesített üzenetekért.


Kilépés

Ön beleegyezik, hogy a tőlünk érkező szöveges üzenetek fogadásának leállításához az üzenetet küldő számra „STOP”, „VÉGE”, „MÉGSE” vagy „LEIRATKOZÁS” tartalmú válaszüzenetet küld. Ezt követően további üzeneteket kaphat, amelyek megerősítik, hogy kérését megkaptuk és feldolgoztuk, és rövid ideig továbbra is kaphat szöveges üzeneteket, amíg feldolgozzuk kérését. Ha Ön kilép a Bose valamelyik szöveges üzenetküldő programjából, Ön továbbra is csatlakozva marad a Bose többi szöveges üzenetküldő programjához (ha van ilyen), kivéve, ha külön-külön kilép ezekből a programokból. Ha további segítségre van szüksége, küldje el a „SÚGÓ” szöveges üzenetet az üzenetet küldő számra, vagy lépjen kapcsolatba a Bose ügyfélszolgálatával a (800) 379-2073-as telefonszámon. Miután kilépett a szöveges üzenetek fogadásából, az adott programra vonatkozó utasításokat követve újra regisztrálhat bármelyik a Bose bármely szöveges üzenetküldő programjába.


Díjak

A Bose nem számít fel díjat a szöveges üzenetküldő programok használatáért, de az üzenet- és adattarifák mind a Bose-tól vagy a Bose nevében Önnek küldött, mind pedig az Ön által nekünk küldött üzenetekre vonatkozhatnak. Ha bármilyen kérdése van az SMS- vagy adatcsomagjával kapcsolatban, forduljon vezeték nélküli szolgáltatásának szolgáltatójához.


Jogosultság és a telefonszám megváltozása

Mobiltelefonszámának a Bose számára történő megadásával Ön garantálja, hogy betöltötte a 18. életévét. Ön garantálja továbbá, hogy Ön az adott telefonszám jelenlegi előfizetője, vagy hogy jogosult SMS-eket fogadni az adott telefonszámon. Ha Ön megváltoztatja, elveszíti vagy deaktiválja a Bose-nak megadott telefonszámát, beleegyezik, hogy erről haladéktalanul értesíti a Bose-t.


Az SMS-használati feltételek módosítása

A jelen SMS-használati feltételeket a Bose bármikor előzetes értesítés nélkül frissítheti. Azáltal, hogy továbbra is részt vesz a Bose bármelyik szöveges üzenetküldő programjában, Ön elfogadja a módosításokat.


Kérdések

A jelen SMS-használati feltételekkel vagy a Bose szöveges üzenetküldő programjaival kapcsolatos kérdésekkel forduljon a Bose ügyfélszolgálatához a (800) 379-2073-as telefonszámon.