A Bose használati feltételei

Utolsó módosítás: 2021. augusztus 31

Ezek a használati feltételek (a „Feltételek”) jogilag kötelező megállapodást jelentenek Ön és a Bose Products B.V. („Bose”, „mi”, „nekünk”) között. Ezek a Feltételek érvényesek a Bose minden olyan webhelyére, mobilalkalmazására és más online vagy interaktív szolgáltatására (együttesen a „Szolgáltatások”), amelyeket Európa országaiban, az Egyesült Arab Emírségekben („UAE”), valamint Kelet-Ázsia, Dél-Ázsia, Délkelet-Ázsia és Óceánia („APAC") országaiban nyújt, és amelyek hivatkozást tartalmaznak ezen Feltételekre.

A Feltételek elfogadásával Ön tudomásul veszi, hogy ezek a Feltételek szabályozzák a Szolgáltatások használatát. Ha nem ért egyet ezekkel a Feltételekkel, be kell szüntetnie a Szolgáltatások elérését vagy használatát. A Bose bármely termékének vagy szolgáltatásának megvásárlására külön értékesítési feltételek vonatkoznak, amelyek a Szolgáltatásokon belül a Szabályzat oldalakon érhetők el. Ha külön Végfelhasználói licencszerződés („EULA”) is tartozik a használt Szolgáltatásokhoz, és ellentmondás van a jelen Feltételek és az EULA között, az EULA előírásai az irányadók.

Ezeket a Feltételeket felülvizsgálhatjuk, hogy megfeleljenek a Szolgáltatásokban bekövetkezett változásoknak, felhasználóink igényeinek, üzleti prioritásainknak vagy a törvények és jogszabályok változásainak. A vonatkozó jogi előírásoknak megfelelően ésszerű határidőn belül értesítést küldünk minden jelentősebb átdolgozásról. Minden alkalommal, amikor a Szolgáltatásokat kívánja használni, nézze át ezeket a Feltételeket, hogy tisztában legyen az adott időpontban érvényes feltételekkel. A Feltételek legutóbbi módosításának időpontja a dokumentum elején látható.


1. Tudnivalók rólunk

A Bose Products B.V. a 36037901 számon és a 1441 RG Purmerend, Hollandia, Gorslaan 60 székhellyel Hollandiában bejegyzett vállalat, és ezen a címen folytatjuk alapvető üzleti tevékenységünket. Korlátolt felelősségű társaságként működünk. Ha kapcsolatba kíván lépni velünk, tekintse meg az Elérhetőségek oldalt.


2. Jogosultság és hatály

A Szolgáltatások használatához Önnek nagykorúnak kell lennie, és ezt meg kell erősítenie (ez rendszerint 18 éves korhatárt jelent, illetve a helyi jogi előírások megfelelő életkort, vagy szülői beleegyezés esetében 13 éves életkort), valamint képesnek kell lennie a jelen Feltételek elfogadására. Ha egy szervezet vagy jogi személy nevében fogadja el ezeket a Feltételeket, Ön kijelenti és szavatolja, hogy az adott szervezet vagy jogi személy nevében Ön jogosult a jelen Feltételek elfogadására és kötelező betartására (ebben az esetben a jelen Feltételekben az „Ön” hivatkozás – ennek a mondatnak a kivételével – az adott szervezetre vagy jogi személyre vonatkozik). Ha a Bose korábban megtiltotta Önnek a Szolgáltatások elérését vagy használatát, a Szolgáltatások elérése vagy használata nem engedélyezett az Ön számára.


3. Fiók regisztrálása és használata

3.1. Fiók regisztrálása és titkossága. A Szolgáltatások egyes részeinek használatához fiók létrehozására lehet szükség. Ebben az esetben a regisztrálási folyamat során Önnek felhasználónevet és jelszót kell választania, és további adatokat is meg kell adnia nekünk. Az Ön felelőssége annak biztosítása, hogy a jelszó titkos és biztonságos maradjon. A regisztrációval elfogadja, hogy teljes mértékben Ön felelős a felhasználóneve és jelszava alatt végrehajtott valamennyi tevékenységért. Mi joggal feltételezzük, hogy a fiókjából érkező minden kommunikáció. Öntől származik.

3.2. Fiók jogosulatlan használata. Ha tudomást szerez fiókjának jogosulatlan használatáról vagy egy ahhoz való jogosulatlan hozzáférésről, Ön kőteles értesiteni minket erról. Ha kapcsolatba kíván lépni velünk, tekintse meg az Elérhetőségek oldalt. Ön elfogadja, hogy olyan adatokat kérjünk Öntől, amelyek segítségével ellenőrizhetjük személyazonosságát és melyekkel elősegithetjük fiókja biztonságának megőrzését.


4. Tulajdonosi Jogaink

A Szolgáltatások tulajdonosa és üzemeltetője a Bose, és ezek a szolgáltatások olyan anyagokat (beleértve minden szoftverelemet, kialakítást, szöveget, szerkesztői anyagot, tájékoztató szöveget, fényképet, ábrát, hangfájlt, videoklipet, grafikát és más grafikus anyagot, valamint nevet, emblémát, védjegyet és szolgáltatásvédjegyet) tartalmaznak, amelyek részben vagy egészben a Bose vállalattól és partnereitől, valamint más forrásokból származnak, és szellemi alkotásokhoz fűződő jogok védelme alá esnek.

Ön elfogadja, hogy tiszteletben kell tartania a szellemi alkotásokhoz fűződő jogokra vonatkozó valamennyi jogszabályt. Ön tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatások fejlesztését, összeállítását, elkészítését, javítását, válogatását és elrendezését a Bose és mások végezték jelentős idő, munka és pénz ráfordításával fejlesztett és alkalmazott módszerek és döntési szabályok felhasználásával, és így a Szolgáltatások a Bose és mások értékes szellemi-alkotásának minősülnek.

Ön vállalja, hogy haladéktalanul értesítést küld a Bose számára, ha tudomására jut bármely olyan igény, amely szerint a Szolgáltatások megsértenek valamely szellemi-alkotáshoz fűződő jogot. A Szolgáltatásokban lévő vagy azokra vonatkozó semmilyen jog, jogosultság vagy érdekeltség nem kerül átadásra Önnek, és a Bose a kifejezetten biztositottakon kívül minden jogot fenntart. Az engedélyünk nélkül nem használhatja a Bose semmilyen márkajelzését, emblémáját, termék- és szolgáltatásnevét, formatervét, reklámjelmondatát vagy védjegyét.

Ha a jelen Feltételek megszegésével Ön kinyomtatja, másolja vagy letölti a Szolgáltatások bármely részét, a Szolgáltatások használatára való joga azonnal megszűnik, és – döntésünk szerint – Önnek vissza kell küldenie vagy meg kell semmisítenie az előállított anyagok minden példányát.


5. Felhasználói tartalom és beküldések

5.1. Felhasználói tartalom és közzétételek. A Szolgáltatások lehetővé tehetik, hogy Ön tartalmat küldjön el, tegyen közzé, töltsön fel vagy más módon tegyen elérhetővé (együttesen „Közzététel”), ez például olyan videoklip, fénykép, értékelés, kérdés, megjegyzés, nyilvános üzenet, ötlet, termékre vonatkozó visszajelzés vagy észrevétel és más tartalom (együttesen „Felhasználói tartalom”) lehet, amelyet esetleg más felhasználók is megtekinthetnek. A nekünk továbbított vagy bármely módon közzétett anyagot, információt vagy ötletet nem fogjuk bizalmasan kezelni. A Szolgáltatások bármelyikénél nyújtott Közzététel esetében Ön nem kizárólagos jogot biztosít nekünk minden Közzététel tetszőleges módon való használatára. Ön elfogadja, hogy egyetlen Közzététel sem foglalhat magában semmilyen Tiltott magatartást (ezek meghatározását lásd alább), valamint Ön beleegyezik abba, hogy a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kártalanítást nyújt nekünk, ha olyan Tiltott magatartást tanúsít, amely a Tiltott magatartás közvetlen következményeként károkat okoz nekünk.

5.2. Felhasználói tartalommal kapcsolatos nyilatkozatok. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy kizárólagos felelősséggel tartozik minden Felhasználói tartalomért, amelyet közzétesz. Továbbá elfogadja, hogy harmadik fél bármely jogának megsértése nélkül rendelkezik minden szükséges joggal ilyen Felhasználói tartalmak közzétételére. Ön tudomásul veszi, hogy a Bose nem ellenőrzi a Felhasználói tartalmat, és nem felelős az abban foglaltakért. A Szolgáltatások használata során más felhasználóktól származó olyan Felhasználói tartalommal találkozhat, amely sértő, nem odaillőízléstelen, pontatlan, félrevezető vagy más szempontból kifogásolható. Vegye figyelembe azt is, hogy a Felhasználói tartalom elírásokat, figyelmetlenségből származó más hibákat és pontatlanságokat tartalmazhat. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy saját költségünkre irányitásunk alatt tartsuk az Ön által közzétett Felhasználói tartalomból származó minden jogvitát, és Ön minden esetben, köteles együttműködnivelünk bármely jogvita megoldási kísérletekor, illetve az ellenünk irányuló kapcsolódó követeléssel szembeni védelemnél.

5.3. Felhasználói tartalom felülvizsgálata. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Bose – saját belátása szerint – előzetesen szűrheti a Felhasználói tartalmat, mielőtt az megjelenik a Szolgáltatásokban, de erre a Bose nem köteles. Emellett Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Bose fenntartja magának a jogot (de erre nem vállal kötelezettséget), hogy belátása szerint elutasítsa, áthelyezze, szerkessze vagy eltávolítsa a Szolgáltatásokba bevitt bármely Felhasználói tartalmakat. Továbbá a Bose jogosult minden olyan Felhasználói tartalom eltávolítására, amely megszegi a Feltételeket, vagy a Bose megítélése szerint más szempontból kifogásolható. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Bose nem ellenőrzi, nem fogadja el, nem erősíti meg és nem szankcionálja a Felhasználói tartalmakat, és egyetért azzal, hogy Önnek kell kiértékelnie és viselnie az összes kockázatot a Felhasználói tartalom használatával, valamint annak pontosságával, hiánytalanságával és hasznosságával kapcsolatban.

5.4. Felhasználók által beküldött anyagok. A Bose kiemelkedően elhivatott a kutatás iránt. Az új technológiák kifejlesztése, ezek termékekbe való beépítése, valamint a termékek marketingstratégiájának kidolgozása éveket vehet igénybe. Például Acoustic Noise Cancelling, PhaseGuide és QuietPort technológiáink a kereskedelmi termékekbe való beépítés és a nyilvános bemutatás előtt évekig voltak kutatási és termékfejlesztési fázisban. Határozott célunk, hogy elkerüljük az esetleges félreértéseket, amelyek akkor merülhetnek fel, ha a Bose bármely terméke vagy marketingstratégiája akár csak felületes hasonlóságot mutat bármely ötlettel, amelyet a Bose felé a fejlesztési folyamat idején beküldtek, illetve ha egy termék valamely szolgáltatása vagy funkciója kapcsolatba hozható az ügyfelek nekünk küldött észrevételeivel. Ezért a kéretlenül beküldött ötleteket nem fogjuk fontolóra venni, és azt kérjük, hogy ne küldjenek ilyeneket. Ha ennek ellenére úgy dönt, hogy beküldi ötletét, a következő feltételek fognak rá vonatkozni.

A Bose nem nyújt semmilyen, készpénzben vagy termékben kifejezett kompenzációt a Bose vállalatnak küldött Felhasználói tartalmakra, korlátozás nélkül beleértve bármely lehetséges szoftveralkalmazásra vonatkozó ötletet. Ön elfogadja, hogy a Bose vállalatnak benyújtott bármilyen információ nem számít bizalmasnak és nem képez szellemi tulajdont, továbbá hogy a Bose semmilyen kötelezettséget nem vállal az ilyen információkra vonatkozóan, és szabadon, korlátozás nélkül, bármilyen célra másolhatja, használhatja, nyilvánosságra hozhatja, valamint továbbíthatja az információkat, kivéve ha a Bose vállalattal kifejezetten másként nem állapodott meg írásban. Továbbá, a Bose szabadon felhasználhat az ilyen információkban szereplő bármilyen elgondolást, koncepciót, know-how-t vagy technikát bármilyen célra, beleértve, de nem kizárólag a termékek fejlesztését, gyártását és marketingjét az ilyen információk felhasználásával.


6. Tiltott magatartás

Szigorúan tilos a Szolgáltatások jogellenes vagy a jelen Feltételekben nem kifejezetten megengedett célból való használata. Korlátozás nélkül Ön nem hajthatja végre a következőket (együttesen „Tiltott magatartás”):
olyan Felhasználói tartalom közzététele, amely: (1) bármely más személy számára zaklató, sértő vagy fenyegető, illetve obszcén tartalmú; (2) téves, félrevezető vagy pontatlan; (3) a nem, faj, osztály, etnikum, nemzeti hovatartozás, vallás, szexuális irányultság, fogyatékosság vagy más besorolás szempontjából megalázó vagy hátrányosan megkülönböztető; (4) illetlen, sértő, zaklató, erőszakos, gyűlöletkeltő, izgató, törvényellenes, ártalmas, káros, rágalmazó, becsületsértő vagy mások magánéletébe beavatkozó természetű; (5) kifejezetten szexuális vagy pornográf anyagot, erőszakot vagy bármely jogellenes tevékenységet támogat; (6) sérti bármely személy törvényes jogait, vagy olyan anyagot tartalmaz, amely polgári jogi vagy büntetőjogi felelősséget von maga után a vonatkozó törvények vagy jogszabályok alapján, illetve amely más módon ütközhet a jelen Feltételekkel; valamint (7) a tények ellenére azt a benyomást kelti, hogy tőlünk származik vagy a mi vagy bármely más személy vagy jogi személy támogatását bírja.
a Szolgáltatások kereskedelmi, összehasonlítású célú használata, illetve adatok termékhez vagy szolgáltatáshoz történő összeállítása;
a Szolgáltatásokban lévő vagy azokból vagy azokon keresztül elérhető tartalom vagy adatok másolása, letöltése (a személyes használathoz szükséges gyorsítótárazáson vagy a jelen Feltételekben más módon kifejezetten megengedetteken kívül), módosítása, terjesztése, közzététele, továbbítása, megjelenítése, végrehajtása, reprodukálása, közvetítése, „tükrözése”, megkettőzése, nyilvánosságra hozatala, újraközlése, feltöltése, licencelése, visszafejtése, származékos művek létrehozása vagy értékesítésre felajánlása bármely módon a jelen Feltételekben biztosítottak, illetve a Bose előzetes írásbeli beleegyezésének kivételével;
a Szolgáltatásokban lévő bármely tartalom vagy adat összegyűjtése, elérése, figyelése, indexelése, keretezése, hivatkozása vagy másolása a Szolgáltatások automatizált módon való elérésével bármely robot, kereső, kaparó, webbejáró vagy más olyan hozzáférési módszer használatával, amely eltér a Szolgáltatások nyilvánosan hozzáférhető részeinek manuális elérésétől böngészőn keresztül vagy a Szolgáltatások elérésétől a Bose által jóváhagyott API felületen keresztül;
a Szolgáltatások robotkizáró fejléceiben lévő korlátozások megsértése (ha van ilyen), illetve a Szolgáltatásokhoz való hozzáférés megakadályozására vagy korlátozására alkalmazott intézkedések megkerülése vagy kijátszása;
olyan anyag közzététele, amely jogellenes tevékenységet pártol, vagy végrehajtási szándékkal megvitat jogellenes tevékenységeket;
olyan anyag közzététele vagy más módon elérhetővé tétele, amely olyan szoftvert, eszközt, utasításokat, számítógépes kódot, fájlokat, programokat és/vagy egyéb tartalmat vagy funkciót tartalmaz, amelyet számítógépes szoftver vagy hardver vagy telekommunikációs berendezés megszakítására, megsemmisítésére, károsítására vagy működésének korlátozására terveztek (a teljesség igénye nélkül ideértve bármely időzített bombát, vírust, kártevő szoftvert, szoftverzárat, féregprogramot, önmegsemmisítőt, eltávolítóeszközt, destruktív logikát, trójai falovat, csapdaajtót, „letiltó”, "„lezáró” és „mérőeszközt” vagy bármely más rosszindulatú kódot);
bármely olyan közzététele vagy végrehajtása, amely letilthatja, túlterhelheti vagy károsíthatja a Szolgáltatások megfelelő működését;
olyan anyag közzététele, amely akadályozza vagy más módon lehetetlenné teszi a kommunikációt, illetve megszakítja a felhasználói hozzászólást;
másik fél szellemi alotásának közzététele, használata vagy más módon elérhetővé tétele, ha nincs joga ennek végrehajtására, illetve a Szolgáltatásokban lévő szerzői jogi, védjeggyel kapcsolatos vagy más tulajdonosi nyilatkozat eltávolítása vagy megváltoztatása;
bármely üzleti titok vagy bizalmas információ közzététele, illetve bármely olyan anyag közzététele, amelyet nincs joga elérhetővé tenni valamely törvény vagy szerződéses és egyéb kapcsolat értelmében, ideértve többek között, de nem kizárólag a bennfentes információt, illetve olyan tulajdonosi és bizalmas információt, amelyet munkaviszony keretében vagy titoktartási megállapodás hatálya alatt ismert meg;
személyazonosság vagy valamely személlyel vagy szervezettel való kapcsolat hamis feltüntetése, illetve bármely személy vagy szervezet megszemélyesítése oly módon, amely nem tekinthetó paródiának;
személyes vagy bizalmas adatok igénylése más felhasználóktól, ilyenek többek között a címek, a hitelkártyák vagy a pénzügyi számlák adatai és a jelszavak;
levélszemét vagy más hirdetések és vevőtoborzók, felmérések, tartalmak, piramisjátékok küldése, kereskedelmi szervezetek reklámozása vagy kereskedelmi tevékenység más módon való végzése a Szolgáltatásokban vagy azokon keresztül;
a Szolgáltatások vagy azok bármely részének keretezése, beágyazott hivatkozása vagy hasonló módon való megjelenítése;
a jelen Feltételek, értékesítési feltételeink vagy bármely, a Bose által közzétett irányelvek vagy szabályzatok megszegése;
a jelen Feltételek vagy az Adatvédelmi szabályzat megsértésének elősegítése; és/vagy
a Szolgáltatások bármely másik fél általi használatának vagy élvezetének megzavarása.


7. Jogszabályok betartása

Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Bose elérheti, megőrizheti és megoszthatja az Ön adatait és/vagy bármely olyan Felhasználói tartalmat, amelyet Ön beküld vagy elérhetővé tesz a Szolgáltatásokba való beillesztéshez, a törvény által előírt esetekben, vagy akkor, ha jóhiszeműen meg vagyunk győződve arról, hogy az adatokhoz való hozzáférés, megőrzés és megosztás összhangban van a Bose Adatvédelmi szabályzatával, vagy valóban szükséges és helyénvaló a következő okok valamelyike miatt: (1) jogi eljárásoknak vagy kérelmeknek való megfelelés; (2) a jelen Feltételek, az Adatvédelmi szabályzat vagy az Önnel kötött más szerződés érvényre juttatása, beleértve ezek lehetséges megsértésének vizsgálatát; (3) harmadik felek jogait sértő bármely Felhasználói tartalommal kapcsolatos igénybejelentés; (4) az Ön ügyfélszolgálati kéréseinek kezelése; és/vagy (5) a Bose, munkatársai és társvállalatai, felhasználói és/vagy a köz jogainak, vagyonának és személyes biztonságának védelme.megválaszolása

Ebbe beletartozik a csalásmegelőzéssel, levélszemét/rosszindulatú programok terjesztésének megelőzésével és hasonló célokkal foglalkozó vállalatokkal és szervezetekkel való információcsere.


8. Adatvédelem

Az Öntől és Önről gyűjtött adatokról, ezek felhasználási és megosztási módjáról a tudnivalókat lásd: Adatvédelmi szabályzat.


9. Felelősség korlátozása

Ha mi nem tartjuk be ezen Feltételeket, felelősek vagyunk az Ön által elszenvedett olyan veszteségért vagy kárért, amely a jelen Feltételek általunk való megszegésének vagy gondatlanságunk előrelátható következménye, de nem vagyunk felelősek az előre nem látható veszteségért vagy kárért. Egy veszteség vagy káresemény abban az esetben tekinthető előre láthatónak, ha az a feltételek általunk történő megszegésének nyilvánvaló következménye. Emellett mi a Szolgáltatásokat kizárólag otthoni és személyes használatra nyújtjuk. Ön elfogadja, hogy a Szolgáltatásokat nem használhatja semmilyen kereskedelmi vagy üzleti célból, és mi nem vagyunk felelősek Önnek az elmaradt hasznaiért, üzletvesztéséért, üzemszünetért vagy üzleti lehetőség elmaradásáért. SMi semmilyen módon nem zárjuk ki vagy korlátozzunk az Önnel szembeni felelősségünket, ha ennek megtétele törvényellenes lenne számunkra. Ez magában foglalja a felelősséget a mi vagy alkalmazottaink, képviselőink vagy alvállalkozóink gondatlanságából eredő halálért vagy személyi sérülésért, a csalásért vagy csalárd félrevezetésért, valamint a Szolgáltatásokkal kapcsolatban az Ön törvényes jogainak megsértéséért.

A Szolgáltatásokban vagy azokon keresztül bemutatott információk kizárólag általános tájékoztatásra szolgálnak. Mi nem igazoljuk ezen információk pontosságát, hiánytalanságát és hasznosságát. Kizárólag saját felelősségére bizzon meg az ilyen információkban.


10. Vírusok

Ön tudomásul veszi, hogy mi nem tudjuk garantálni és így nem is garantáljuk, hogy az internetről vagy a Szolgáltatásokból letöltésre rendelkezésre álló fájlok mentesek a vírusoktól vagy más rosszindulatú kódoktól. Ön felelős azért, hogy megfelelő eljárások és ellenőrzési pontok a vírusok elleni és a bemeneti és kimeneti adatok pontosságára vonatkozó egyedi igényeinek kielégítéséhez, valamint hogy a Szolgáltatásokon kívüli eszköz álljon rendelkezésre az esetleg elveszett adatok helyreállításához


11. Külső felekre mutató hivatkozások és külső felek szolgáltatásai

A Szolgáltatásokban szerepelhetnek (1) külső felek által nyújtott információk és tartalmak; (2) külső felek webhelyeire vagy erőforrásaira mutató hivatkozások, ilyenek például az áruk és szolgáltatások értékesítői; és (3) külső felek termékei és szolgáltatásai, amelyeket közvetlenül Önnek kínálnak eladásra. A Bose nem vállal felelősséget az ilyen külső webhelyek vagy erőforrások rendelkezésre állásáért, valamint nem hagyja jóvá és nem felel (i) az ilyen webhelyeken vagy erőforrásokon található vagy ezekről elérhető bármely tartalomért, hirdetésért, termékekért vagy más anyagokért, (ii) az ezeken a webhelyeken vagy erőforrásokon előforduló hibákért vagy hiányosságokért, valamint (iii) az ilyen webhelyek vagy erőforrások üzemeltetőinek adatkezelési és más üzleti gyakorlatáért. A Bose nem vállal felelősséget Ön vagy bármely külső fél részére a hivatkozott webhelyek vagy erőforrások használatáért vagy az azokba vetett bizalomért. Az ilyen külső felekkel végrehajtott ügyleteket a harmadik felek saját szolgáltatási feltételei, adatvédelmi szabályzatai és más hasonló feltételei szabályozzák.


12. Módosítás és hozzáférés

12.1. Szolgáltatások módosítása. A Bose fenntartja magának a jogot, hogy bármikor, előzetes értesítés mellett vagy enélkül, módosítsa, illetve ideiglenesen vagy véglegesen felfüggessze a Szolgáltatásokat (vagy annak bármely részét). A Bose nem vállal felelősséget Ön vagy bármely külső fél felé a Szolgáltatások bármely módosításáért, felfüggesztéséért vagy megszüntetéséért.

12.2. Hozzáférés. Bármikor, bármely okból vagy indok nélkül, az Ön előzetes értesítése mellett vagy enélkül, kizárólagos és teljes körű megítélésünk szerint mi megtagadhatjuk az Ön hozzáférését a Szolgáltatások egészéhez vagy adott részéhez, ideértve azt az esetet, ha véleményünk szerint Ön megsértette a jelen Feltételek bármely rendelkezését. Fenntartjuk a jogot, hogy bármikor, saját hatáskörünkben, bármely okból vagy indok nélkül, letiltsuk bármelyik felhasználónevet, jelszót vagy más azonosítót, függetlenül attól, hogy az választott vagy általunk adott. Amennyiben ez ésszerűen kivitelezhető erről előzetes értesítést küldünk Önnek.


13. Alkalmazandó jog

Tájékoztatjuk, hogy a jelen Feltételeket, ezek tárgyát és kialakítását Hollandia törvényei szabályozzák. Ha azonban Ön bármely másik európai országban él és fogyasztónak minősűl, illetve ha Ön az APAC régióban vagy az UAE-ben él és fogyasztónak minősűl, úgy, az adott ország jogszabályainak bármely kötelező rendelkezését és Önre vonatkozó törvényes jogait a hasznára fordíthatja. A jelen Feltételekben semmi sem befolyásolja fogyasztóként az Ön jogait, hogy az ilyen helyi törvényi szabályozás kötelező rendelkezéseire és törvényes jogaira hivatkozzon.

Ön és mi együttesen elfogadjuk Hollandia bíróságainak kizárólagos joghatóságát. Ha azonban Ön bármely másik európai ország, az APAC régió bármely országának vagy az UAE lakosa, az adott országban is indíthat eljárást.


14. Általános feltételek

14.1. Nincs jogról való lemondás. Ha nem tudjuk megkövetelni, hogy Ön végrehajtsa a jelen Feltételekből fakadó valamelyik kötelezettségét, vagy ha nem érvényesítjük jogainkat Önnel szemben, vagy ha késlekedünk ennek végrehajtásában, mindez nem jelenti azt sem, hogy lemondtunk volna ezekről a jogokról, és nem jelenti azt, hogy Önnek nem kell betartania a kötelezettségeit. Ha mi lemondunk a jogunkról egy Ön által elkövetett mulasztással vagy kötelezettségszegéssel kapcsolatban, ezt kizárólag írásos formában tesszük, és ez nem fogja azt jelenteni, hogy automatikusan lemondunk a jogunkról bármely Ön által elkövetett jövőbeli mulasztással vagy kötelezettségszegéssel kapcsolatban. Ha kapcsolatba kíván lépni velünk, tekintse meg az Elérhetőségek oldalt.

14.2. Elválaszthatóság. A jelen Feltételek valamennyi bekezdése egymástól függetlenül értelmezendő. Ha valamely bíróság vagy illetékes hatóság úgy dönt, hogy a bekezdések valamelyike jogellenes vagy végrehajthatatlan, a fennmaradó bekezdések korlátozás nélkül érvényesek és hatályosak maradnak.

14.3. Egyéb rendelkezések. A jelen Feltételekben szereplő szakaszcímek kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, és ezeknek nincs jogi vagy szerződéses hatása.


15. Kérdések

Ha bármilyen kérdése van a Feltételekkel kapcsolatban, vegye fel velünk a kapcsolatot. Ha kapcsolatba kíván lépni velünk, tekintse meg az Elérhetőségek oldalt.

Ha az előírásokra és a megfelelőségre vonatkozó információkra kíváncsi, segíthetünk. Az aktuális Bose® termékek megfelelőségi nyilatkozatainak listájáért kattintson ide.


16. Védjegyek és szerzői megjelölések

A Bose és partnerei védjegyeinek és szerzői megjelöléseinek teljes listájához kattintson ide.

Az autóipari szakaszban szereplő képek szerzői jogainak birtokosa a PhotosToGo, Inc.

Az Airplay, az Apple, az Apple embléma, az iPad, iPhone, iPod, iPod Classic, iPod Nano, iPod Shuffle, iPod Touch, iTunes, Lightning és a Mac az Apple Inc. bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban. Az App Store az Apple Inc szolgáltatásvédjegye. Az „iPhone” védjegyet az Aiphone K.K. licence alapján használjuk.

Az Amazon, az Amazon Music, a Kindle, a Fire és az összes kapcsolódó embléma az Amazon, Inc. vagy leányvállalatainak védjegye.

Az Android, a Google, a Google Assistant, a Google Play és a Google Play embléma a Google Inc. védjegye.

Az Android robot reprodukálása vagy módosítása a Google által létrehozott és megosztott munka alapján készült, és használata a Creative Commons 3.0 Attribution License feltételeinek megfelelően történik.

A BlackBerry, a BlackBerry Compatible és a kapcsolódó márkajelzések a Research In Motion Limited (RIM) tulajdonában álló, az Egyesült Államokban és/vagy más országokban bejegyzett és/vagy használt márkajelzések. Használata engedéllyel történik. Az RIM nem vállal felelősséget a jelen termékek értékesítésével vagy használatával, illetve az eszközbiztonsági és szabályozási normáknak való megfelelésével kapcsolatban.

A Bluetooth® szómegjelölés és emblémák a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonában lévő bejegyzett védjegyek, és ezek Bose Corporation általi bármely használata engedéllyel történik.

A Deezer a Blogmusik SAS bejegyzett védjegye.

A gyártás a Dolby Laboratories licence alapján történt. A Dolby, a Dolby Audio és a kettős D szimbólum a Dolby Laboratories védjegye.

A DTS szabadalmakról lásd: http://patents.dts.com. A gyártás a DTS, Inc. licence alapján történt. A DTS, a szimbólum, a DTS és a szimbólum együttesen és a DTS Digital Surround a DTS, Inc. bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült Államokban és/vagy más országokban. ©DTS, Inc. Minden jog fenntartva.

A HDMI és a HDMI High-Definition Multimedia Interface fogalom, valamint a HDMI embléma a HDMI Licensing LLC védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.
Az iHeartRadio az iHeartMedia, Inc. bejegyzett védjegye.

Az N jelzés az NFC Forum, Inc. védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.
© 2018 NFL Enterprises LLC. Az NFL és az NFL pajzs dizájn a National Football League bejegyzett védjegye. A csapatok neve, emblémája és egységes formaterve a jelzett csapatok bejegyzett védjegye. Az NFL amerikaifutball-szövetséggel kapcsolatos minden egyéb márkajelzés a National Football League védjegye.

A Pandora, a Pandora embléma és a Pandora arculati jegyek a Pandora Media, Inc. védjegye vagy bejegyzett védjegye, és ezek felhasználása engedéllyel történt.

A Samsung Galaxy a Samsung Electronics Co., LTD. védjegye.

A SiriusXM és valamennyi kapcsolódó márkajelzés és embléma a Sirius XM Radio Inc. és leányvállalatainak védjegye. Minden jog fenntartva.

A Spotify a Spotify AB bejegyzett védjegye.

A Wi‐Fi a Wi‐Fi Alliance® bejegyzett védjegye. A Wi‐Fi CERTIFIEDTM embléma a Wi‐Fi Alliance® tanúsító védjegye.