Bose Jelöltek adatvédelmi közleménye

Hatálybalépés dátuma: 2023. május 9.

Bevezetés

A Bose azért készítette el a Jelöltek adatvédelmi közleményét („Közlemény”), hogy azt az álláspályázatot benyújtók és más személyek, akiknek személyes adatait toborzási céllal kezeljük (együttesen: „Jelöltek”) rendelkezésére bocsássa. A jelen Közlemény célja, hogy tájékoztassa Önt arról, hogy milyen típusú személyes adatokat gyűjthetünk, dolgozhatunk fel és használhatunk fel az említett célokra.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a jelen Közlemény nem vonatkozik azon adatok Bose általi kezelésére, amelyeket a Bose-termékek és -szolgáltatások vásárlójaként vagy felhasználójaként gyűjtöttünk Önről. Amennyiben ilyen minőségben lép kapcsolatba a Bose vállalattal, az adott termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó Adatvédelmi szabályzat alkalmazandó.

Amikor a jelen Közleményben a „Bose”, a „mi” vagy a „minket” kifejezéseket, illetve ezek ragozott alakjait használjuk, a Bose vállalatcsoportra utalunk, amely a Bose Corporation és a közös tulajdonba és közös irányítás alá tartozó kapcsolt vállalkozások együttesét jelenti. Az Ön adatait ezen szervezetek egyike ellenőrzi, ahogyan azt az alábbi „Bose elérhetőségek” című szakaszban részletezzük.

A Bose-nak bizonyos személyes adatokat fel kell dolgoznia ahhoz, hogy értékelni tudja az Ön jelentkezését. Léteznek olyan törvényi és egyéb szerződéses követelmények is, amelyeknek az Ön jelentkezése és a felvételi eljárás tekintetében meg kell felelnünk. Ha nem tudjuk elvégezni a jelen Közleményben leírt feldolgozási tevékenységeket, előfordulhat, hogy nem tudjuk értékelni jelentkezését, vagy nem tudjuk Önt felvenni.

Ez a Közlemény nem garantálja, hogy Önt felveszik, és ha felveszik, ez a dokumentum nem hoz létre munkaszerződést.


Az általunk kezelt adatok típusai

A Bose a személyes adatok következő kategóriáit gyűjtheti, dolgozhatja fel és használhatja fel:

 • Azonosítási adatok. Ide tartoznak az olyan elérhetőségi adatok, mint az Ön teljes neve, címe, telefonszáma és e-mail-címe.
 • Karrieradatok. A Bose kezelheti a toborzási vagy felvételi adatokat, mint például a jelentkezési lapokat és az önéletrajzban, kísérőlevélben szereplő vagy bármely jelentkezési vagy felvételi eljárás során megadott egyéb információkat; a képesítési tesztek eredményeit; referenciákat; az Ön korábbi vagy jelenlegi munkakörével, munkatörténetével, munkára vonatkozó dátumaival és munkavégzési helyeivel kapcsolatos információkat; a készségekre, képesítésekre, tapasztalatokra vonatkozó információkat; a publikációkra, előadásokra vonatkozó információkat, amennyiben Ön ezeket megadta; és a szakmai szervezetek tagságait.
 • Végzettségi adatok.. A Bose információkkal rendelkezhet az Ön által látogatott felsőoktatási intézményekre, diplomákra, tanúsítványokra, képzésekre, publikációkra és másolatokra vonatkozóan, amennyiben Ön ezeket megadta.
 • Az Ön által nekünk megadott egyéb adatok, amelyek a potenciális munkaviszony szempontjából relevánsak, beleértve az Önnel folytatott interjúk során Önről gyűjtött információkat.
 • Egyéb jogilag védett információk. A Bose opcionális alapon és csak a vonatkozó jogszabályokkal összhangban lévő vagy azok által megkövetelt mértékben gyűjthet az Ön fajára, nemére/nemi hovatartozására, katonai szolgálatára, állampolgárságára, fogyatékossági státuszára, etnikai hovatartozására és más, jogilag védett információkra vonatkozó adatokat.

Hogyan végezzük az adatok gyűjtését?

A legtöbb esetben a Bose közvetlenül Öntől gyűjt személyes adatokat. Például a jelentkezésen keresztül vagy az interjúk során. A Bose időnként harmadik féltől is kaphat Önről személyes adatokat, többek között:

 • Külső toborzók és egyéb ajánló források
 • Harmadik fél tesztszolgáltatók
 • Személyzeti ügynökségek
 • Az Ön által megadott referenciák
 • Nyilvánosan elérhető források, például az Ön szakmai LinkedIn-profilja, a jelenlegi munkáltatója webhelyén található szakmai profilja, az Ön által előadott szakmai konferenciák webhelyein található előadói életrajzok, az Ön által publikált cikkek, valamint sajtóközlemények vagy egyéb vállalati bejelentések

Hogyan használjuk fel az Önre vonatkozó információkat?

A felvételi folyamat részeként személyes adatokat gyűjtünk és használunk fel különböző tevékenységekhez, amelyek adott esetben a következőket foglalják magukban:

 • Az Ön álláspályázatának értékelése és megválaszolása, beleértve az Ön végzettségének és szakmai előéletének áttekintését, az interjúk elősegítését, a referenciák ellenőrzését, valamint az Ön értesítését az Önt esetleg érdeklő további állásajánlatokról.
 • Kommunikáció Önnel, a Bose munkatársaival és harmadik felekkel a jelentkezési és felvételi eljárással kapcsolatban.
 • A szabályozó hatóságok vagy más hatóságok kéréseinek megválaszolása és jogi követeléseiknek való megfelelés, de csak akkor, ha jóhiszeműen úgy gondoljuk, hogy az Ön adatait ilyen célokra kell felhasználnunk.
 • A toborzási folyamat elemzése és javítása, például a költség/költségkeret elemzése és a toborzási eredmények tekintetében.

Egyes joghatóságok törvényei előírják, hogy a vállalatoknak tájékoztatnia kell Önöket azokról a jogalapokról, amelyekre támaszkodnak az Ön adatainak feldolgozása során. Adatai feldolgozásának jogi alapjai a jelen Közleményben meghatározottak szerint a következők:

 • Amennyiben az Ön adatainak felhasználása szükséges ahhoz, hogy lépéseket tegyünk az Önnel kötendő munkaszerződés vagy egyéb szerződés megkötése érdekében.
 • Amennyiben az Ön adatait a vonatkozó jogi kötelezettségeknek való megfelelés érdekében használjuk fel, különösen a munka- és foglalkoztatási jog, a társadalombiztosítási és szociális védelmi jog, az adatvédelmi jog, az adótörvények és a vállalati megfelelési jogszabályok területén.
 • Ha az Ön adatainak felhasználása segíti jogos érdekeinket vagy mások jogos érdekeit. Például szolgáltatásaink biztonságának biztosítása, üzletünk és szolgáltatásaink üzemeltetése és törvényes jogaink védelme érdekében.
 • Ha hozzájárult ahhoz, hogy adatait egy adott célból feldolgozzuk.

Kivel osztjuk meg az Ön adatait?

A Bose a következő típusú szervezetek számára vagy az alábbi körülmények között (adott esetben) adhat ki információkat:

A Bose-on belül. A Bose vállalatcsaládon belüli személyekkel a jelen Közleményben leírt célok megvalósítása érdekében, beleértve a humán erőforrásokat, valamint a Bose más munkatársait, például a jogi és a megfelelési osztályon dolgozókat.

Harmadik felekkel.

 • Szolgáltatók: toborzás és egyéb humánerőforrás-szolgáltatók.
 • Jogi megfelelés: ha törvény, rendelet vagy bírósági végzés ezt megköveteli, vagy a rendőrség, illetve más bűnüldöző szerv segítségkérésére válaszul.
 • Peres ügyek: külső jogászaink jogi tanácsadásának igénylése vagy egy harmadik féllel folytatott peres eljárással kapcsolatban.
 • Üzleti tranzakciós célok: üzleti tevékenységünk eladásával, megvásárlásával vagy fúziójával, egyes vagy összes eszközeinkkel illetve az ezt előkészítő átvilágítással kapcsolatban.

Adatok továbbítása

A Bose globális működése miatt az Ön adatait továbbíthatjuk, tárolhatjuk és/vagy feldolgozhatjuk a Bose vállalatcsoportban lévő más entitásoknál vagy más külső feleknél, például a világ bármely pontján lévő megbízható szolgáltatóknál és partnereknél (beleértve az Egyesült Államokat is) a jelen Közleményben leírt célokból. Bárhová is továbbítjuk, vagy bárhol is tároljuk vagy dolgozzuk fel adatait, észszerű lépéseket teszünk adatai védelme érdekében, a jelen Informatikai biztonsági szabályzattal és a vonatkozó törvényekkel összhangban. Ezek az intézkedések magukban foglalhatják az Ön adatainak továbbítását szabályozó szabványos szerződési feltételek vagy más, a vonatkozó jogszabályok által elismert eszközök alkalmazását.


Adatok megőrzése

A Bose a jelöltek adatait különböző ideig őrzi meg, attól függően, hogy milyen célokra gyűjtjük és használjuk fel őket a jelen Közleményben leírtak szerint. Az adatokat töröljük vagy megszüntetjük személyazonosításra alkalmas jellegüket, ha már nincs szükség rájuk e célok eléréséhez.


Az Ön adatainak biztonsága

Elkötelezettek vagyunk az Ön adatainak védelme mellett. Különféle technikai, fizikai és szervezeti biztonsági intézkedéseket alkalmazunk az adatok illetéktelen hozzáférése, módosítása, nyilvánosságra hozatala vagy megsemmisítése ellen. Azonban egyetlen biztonsági intézkedés sem tökéletes vagy áthatolhatatlan. Ebből kifolyólag nem tudjuk garantálni az Ön adatainak biztonságát. Rendszeresen ellenőrizzük Szolgáltatásainkat az esetleges sebezhetőségek és támadások szempontjából. Ha bármilyen aggálya merülne fel Szolgáltatásaink biztonságával kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk az alábbi „A Bose elérhetőségei” című részben leírt módon, hogy időben és hatékonyan kezelhessük és megoldhassuk őket.


Az Ön jogai

Bizonyos joghatóságok esetében lehetősége van arra, hogy törvényes jogokat gyakoroljon adatai gyűjtésével, felhasználásával és megosztásával kapcsolatban. Törvényes jogai az Ön joghatóságának törvényei szerint változnak, és a következőkre terjedhetnek ki:

 • Az Ön adataihoz vagy azok másolatához való hozzáférés
 • Bizonyos információk törlése
 • Az adatok javítása
 • Bizonyos információk feldolgozásának korlátozása
 • Ha beleegyezett abba, hogy adatait az adott célra felhasználhatjuk, akkor bármikor visszavonhatja hozzájárulását.
 • Bizonyos körülmények között a vonatkozó jogszabályok alapján joga lehet ahhoz is, hogy az Ön különleges helyzetével kapcsolatos konkrét okokból tiltakozzon személyes adatainak feldolgozása ellen

Ha élni kíván ezekkel a jogokkal, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi „Bose elérhetőségek” szakaszban részletezett módon. Felhívjuk a figyelmét, hogy kérelmét a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően fogjuk feldolgozni.

Ha kétségei vagy panaszai merülnek fel adatfeldolgozási tevékenységeinkkel kapcsolatban, arra kérjük, hogy először közvetlenül velünk próbálja meg megoldani ezeket a problémákat. Azonban bármikor panaszt tehet a lakhelye szerinti ország adatvédelmi felügyeleti hatóságánál, vagy jogorvoslatot kérhet a helyi bíróságoktól, ha úgy gondolja, hogy jogait megsértették.


A Bose elérhetőségei

Ha szeretné felvenni velünk a kapcsolatot, vagy kérdése, illetve panasza lenne a jelen Közleménnyel kapcsolatban, forduljon hozzánk a privacyandsecurity@bose.com e-mail-címen.

Adatvédelmi tisztviselő

Az adatvédelmi tisztviselővel a fenti e-mail-címen vagy a következő postai címen veheti fel a kapcsolatot: Bose Corporation, The Mountain Road, Framingham, MA 01701.

Adatkezelők

Az adatkezelő a Bose leányvállalata vagy társvállalata, amely elsősorban a jelen Közlemény keretében gyűjtött és felhasznált adatokért felelős. A Bose Corporation (székhelye: The Mountain Road, Framingham, MA 01701) az Ön adatainak adatkezelője.


A Közlemény módosításai

Időről időre módosíthatjuk vagy frissíthetjük a jelen Közleményt, hogy tükrözze a jogszabályok, illetve az adatgyűjtési és -felhasználási gyakorlataink változását, vagy a technológia fejlődését. Úgy tudhatja meg, hogy a Közlemény módosult-e azóta, hogy legutoljára megtekintette, ha ellenőrzi a dokumentum elején lévő „Hatálybalépés dátumát”. Adott esetben a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően értesítjük Önt ezekről a változásokról.