Bose jelentkezési feltételek

Hatálybalépés dátuma: 2023. május 9.

A Bose esélyegyenlőséget biztosító munkáltató. A megfelelő képesítéssel rendelkező pályázókat fajra, bőrszínre, vallásra, nemre, nemzeti származásra, életkorra, származásra, fogyatékosságra, szexuális irányultságra, nemi identitásra, genetikai információra vagy bármely más, az alkalmazandó szövetségi, állami vagy helyi törvények által jogellenessé tett szempontra való tekintet nélkül vesszük figyelembe.

Kijelentem, hogy az e kérelemben megadott valamennyi információ legjobb tudomásom szerint igaz, teljes és helyes. Tudomásul veszem, hogy a jelentkezési vagy felvételi eljárás bármely szakaszában tett hamis nyilatkozat vagy mulasztás a foglalkoztatás megtagadását, vagy – ha már alkalmazásban állok, amikor a hamis nyilatkozat vagy mulasztás kiderül – a foglalkoztatásom azonnali hatályú megszüntetését eredményezheti.

Tudomásul veszem, hogy az ebben a pályázatban megadott bármely információ nem feltétlenül zárja ki az alkalmazásomat, hanem a képesítéseim általános értékelésének részeként fogják felhasználni.

Amennyiben a jelentkezési folyamat során a Bose bizalmas információihoz jutok, beleegyezem, hogy azt a vállalaton kívül senkinek nem adom ki, és tudomásul veszem, hogy külön titoktartási megállapodás megkötésére kérhetnek. Hasonlóképpen tudomásul veszem, hogy a jelentkezési folyamat során nem adhatok ki a Vállalatnak semmilyen védett, nem szabadalmaztatott információt, amely mások tulajdonában vagy az én tulajdonomban van.

Tudomásul veszem, hogy az általam megpályázott munkakör leírásában szereplő információk általános jellegűek, és nem jelentik a pozícióban dolgozó személyektől elvárt összes felelősség, feladat és készség mindenre kiterjedő felsorolását. Tudomásul veszem továbbá, hogy – a szándék szerinti munkaviszony kivételével – amennyiben felvesznek, a munkaidőm, a munkakörülményeim, a munkaköri feladataim és elvárásaim, valamint a díjazásom a Vállalat kizárólagos belátása és/vagy az alkalmazandó jogszabályok által megengedett módon változhat.

Tudomásul veszem, hogy a feltételes állásajánlatot követően a Vállalat a vonatkozó joghatóságok összes alkalmazandó törvényével összhangban kérheti, hogy alávessem magam egy, a foglalkoztatás előtti háttérvizsgálatnak, amely magában foglalhatja a büntetett előéletre vonatkozó vizsgálatot is. Tudomásul veszem, hogy a háttérvizsgálathoz szükséges közzétételi és engedélyezési űrlapok áttekintésére és aláírására kérnek majd fel. Tudomásul veszem, hogy bizonyos pozíciók esetében a vonatkozó jogszabályoknak és a Bose Corporation drogtesztelési szabályzatának megfelelően drogtesztnek vethetnek alá. Tudomásul veszem továbbá, hogy e vizsgálatok eredményei kizárhatnak a vállalatnál történő foglalkoztatásomból, és a feltételes állásajánlat visszavonását eredményezhetik.

Tudomásul veszem, hogy a Bose részt vesz az E-Verify programban az Egyesült Államokban betöltendő állások esetében, hogy megfeleljen az I-9 követelményeknek.

Tudomásul veszem, hogy ez az álláspályázat nem minősül állásajánlatnak és hogy a jelen pályázat benyújtása nem jelenti azt, hogy van nyitott pozíció, valamint nem kötelezi a Bose-t, illetve leányvállalatait vagy kapcsolt vállalkozásait arra, hogy alkalmazzanak engem.

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a Vállalat amerikai alkalmazottként alkalmaz, úgy a munkaviszonyom szándék szerinti munkavállaló lesz, ami azt jelenti, hogy a munkaviszony bármikor és bármilyen, a törvény által nem tiltott okból, indoklással vagy értesítéssel, illetve anélkül is megszüntethető akár általam, akár a Vállalat által. Tudomásul veszem, hogy a Vállalatnak joga van bármikor egyoldalúan módosítani és/vagy megszüntetni az általa elfogadott vagy bevezetett szabályokat, előírásokat, szabályzatokat, gyakorlatokat, eljárásokat és szabványokat. Tudomásul veszem, hogy a Vállalatnál történő foglalkoztatással kapcsolatban bizalmassági és titoktartási megállapodás aláírására kötelezhetnek.

Tudomásul veszem, hogy a Bose-hoz benyújtott jelentkezéssel elfogadom a fenti feltételeket.